Offline Rekening Overzicht


Speciale dank.

Speciale dank gaat uit naar de volgende mensen:

Arjen Halma van Halma Automatisering voor het hosten van deze site.

En mijn onverzettelijke testcrew:

I. van Hulsentop.
N. Kalisvaart (www.oporde.nl )
J. Lamers

voor de vele uren die zij elke keer weer in het testen van een nieuwe versie steken.

Alle gebruikers van Offline Rekening Overzicht die steeds met nieuwe ideeën komen, en bugs blijven melden.


© J.J.F. Verhaag, 2004-2006