Offline Rekening Overzicht


Disclaimer.

DISCLAIMER:
Jan Verhaag ("Auteur") heeft het de software "Offline Rekening Overzicht" met de grootste zorg gemaakt en getest.
De Auteur geeft echter geen enkele garanties op de software, noch impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, noch garanties dat de software niet inbreukmakend is. Het gebruik van de software is geheel op eigen risico.

AUTEURSRECHT:
Copyright © 2004 - 2006 Jan Verhaag (v e r h a a g @ x s 4 a l l . n l), Haarlem, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN:
Microsoft, Windows en/of andere Microsoft-producten zijn handelsmerken van Microsoft (http://www.microsoft.com).
Andere in dit document of de software genoemde product- of bedrijfsnamen kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.

Privacy

Wanneer u zich inschrijft voor de mailinglijst van Offline Rekening Overzicht, zullen uw gegevens alleen gebruikt worden om u te informeren over zaken die betrekking hebben op het programma.
Uw gegevens zullen niet worden verkocht of weggegeven.
Indien u financiŽle gegevens verstuurt (bijv. ter analyse), dan zullen die met de grootste voorzichtigheid worden behandeld.
Indien gewenst worden ze na analyse verwijderd. Ook deze gegevens zullen niet in andere handen overgaan.

Veiligheid

Offline Rekening Overzicht (OROV) bevat geen Spyware, Adware of Malware. OROV bevat geen 'achterdeur'.


Hoewel ik altijd mijn antivirus programma up-to-date houdt is het *zeer verstandig* om downloads te controleren met uw eigen virusscanner!
Scan ook uw PC regelmatig op de aanwezigheid van Spyware / Adware / Malware


© J.J.F. Verhaag, 2004-2006