Offline Rekening Overzicht


Over Offline Rekening Overzicht

Het programma is in 2004 eerst uitgebracht onder de naam Mijn.Postbank.Mutaties.
Omdat als snel naam de lading niet meer dekte (ondersteuning voor meerdere banken) is de naam in November 2004 gewijzigd in Offline Rekening Overzicht

Ik ben vreselijk veel dank verschuldigd aan de gebruikers van het programma, die mij blijven bestoken met zinvolle ideeën om het programma te verbeteren.
Zonder hen zou het programma nooit zo goed geworden zijn als het nu is.

De software is nog lang niet uitontwikkeld: er ligt nog steeds een hele lange lijst met mogelijke verbeteringen ....


© J.J.F. Verhaag, 2004-2006